• 1

ADRESA I KONTAKT PODACI

Graps d.o.o.
Sarajevska bb
76250 Gradačac
Bosna i Hercegovina

T:+387(0)35 818-106
F:+387(0)35 818-289
E: graps.gradacac@gmail.com
W: www.graps.ba

LOKACIJA

ODJELI

Elvedin Omeragić
DIREKTOR | 

T: +387(0)35 - 818 - 106
F: +387(0)35 - 818 - 289
E: graps.servis@graps.ba

Nedžad Peštalić
VODITELJ STP i TRANSPORT

T: +387(0)35 - 818 - 106
M: +387(0)61- 736 - 441
E: graps.gradacac@gmail.com

 

Izet Udvinčić
SERVIS

T: +387(0)35 - 818 - 106
M:+387(0)62 - 463 - 367
E: graps.servis@graps.ba

Sabiha Udvinčić
RAČUNOVODSTVO

T: +387(0)35 - 818 - 106
F: +387(0)35 - 818 - 289
E: graps.gradacac@bih.net.ba