SERVIS MOTORNIH VOZILA

Graps d.o.o. Gradačac vrši servisiranja putničkih i teretnih vozila uz upotrebu najsuvremenijih dijagnostičkih uređaja. Posjedujemo nove, originalne dijagnostičke uređaje za vozila marke Ford i Mazda.

Saznajte više...

TEHNIČKI PREGLED

U našem savremenom servisu vršimo tehnički pregled motornih vozila. U sastavu tehničkog pregleda radi više osiguravajućih kuća  - sve na jednom mjestu.Tehnički pregled i osiguranja, Također vršimo homologaciju svih motornih vozila, baždarenje tahografa uz izdavanje certifikata...

Saznajte više...

TRANSPORT

"Graps" d.o.o. Gradačac posjeduje više kamiona i cisterni sa kojima vrši prevoz prehrambenih proizvoda. U našem voznom parku nalaze se: 4 cisterne (kap. 24 t), 1 cisterna (kap. 8 t), i 4 hladnjače.

Saznajte više...